Polski English Deutsch Pусский

21 października 2018r.

Obecnie naszą stronę przegląda 2 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumenty szkolne

1. Statut Zespołu Szkół w Kleszczewie >>Pobierz<<

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) >>Pobierz<<

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny >> Pobierz<<

4. Regulamin wycieczek w Zespole Szkół w Kleszczewie >>Pobierz<<

5. Procedura Zwolnień z WF >>Pobierz<<

    a) Podanie rodzica o zwolnienie z WF zał. nr 1 do procedury >>Pobierz<<

   b) Prośba o zwolnienie z obowiązku obecności na WF po wydanej decyzji o zwolnieniu zał. nr 2   
        >>Pobierz<<

6. Regulamin stroju codziennego i galowego uczniów w ZS Kleszczewo >>Pobierz<<

7. Zgoda rodzica na przetwarzanie danych zgodnie z "Dokumentacja danych osobowych w Zespole Szkół w Kleszczewie" w szkole podstawowej >> Pobierz <<

8. Zgoda rodzica na przetwarzanie danych zgodnie z "Dokumentacja danych osobowych w Zespole Szkół w Kleszczewie" w gimnazjum >> Pobierz <<

9. Na podstawie § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności, informuję, że na wniosku o wydanie duplikatu należy nakleić znaczki opłaty skarbowej o wartości:

  •     duplikat świadectwa szkolnego   – 26 zł     
  •     duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł