Polski English Deutsch Pусский

23 sierpnia 2019r.

Obecnie naszą stronę przegląda 2 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz uroczystości i organizacja roku szkolnego 2018/2019


 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
 

Lp.

Wydarzenie

Termin

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 pasowanie na uczniów klasy I

03.09.2018

K. Staszyńska, H. Doroszewska-Furmanek

2.

Wymiana polsko-niemiecka

14-20.10 2018

E. Łuczak, E. Żak-Kujawa

3.

Tydzień tabliczki mnożenia

wrzesień 2018

nauczyciele matematyki

4.

Dzień chłopca

wrzesień 2018

wychowawcy klas

5.

Wizyta bp. G. Balcerka w szkole

15.10 2018

katecheci

6.

Euroweek

28.09 - 2.10 2018

E. Żak-Kujawa

7.

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2018

Samorząd Uczniowski

8.

Bal Wszystkich Świętych

31.10.2018

D. Rydian

9.

Święto Niepodległości

12.11.2018

E. Żak-Kujawa, M. Szymańska, K. Boruszak, D. Rydian

10.

Andrzejkowy wieczór wróżb

30.11.2018

wychowawcy klas

11.

Udział w festiwalu filmowym „Ale Kino”

grudzień 2018

wychowawcy klas

12.

Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

grudzień 2018

M. Nowak, B. Kotecka-Szelągowska

13.

Wigilie klasowe, jasełka

21.12.2018

J. Dziel, V. Porębiak, D. Rydian

14.

Dzień chemiczny dla SP

styczeń 2019

R. Piotrowska

15.

Dzień Babci i Dziadka

styczeń 2019

n-le klas I-III

16.

Bal przebierańców

luty 2019

n-le klas I-III

17.

Walentynki

14.02.2019

wychowawcy klas

18.

Konkurs Piosenki Szkolnej i Młodzieżowej

luty 2019

E. Zimniak (GOKiS)

19.

Rekolekcje szkolne

25-26.03.2019

katecheci

20.

Dzień kobiet

08.03.2019

wychowawcy klas

21.

Dzień chemiczny dla gimnazjum

marzec 2019

R. Piotrowska

22.

Dzień wiosny

Finał szkolnego konkursu OMNIBUS

marzec 2019

Samorząd Uczniowski

23.

Arena zawodowców w Poznaniu

III/IV 2019

wychowawcy klas IIIgA i IIIgB, 8a i 8b

24.

Dzień liczby p

marzec 2019

n-le matematyki

25.

Udział w targach edukacyjnych

marzec 2019

wychowawcy klas IIIgA i IIIgB, 8a i 8b

26.

Szkolny konkurs recytatorski

marzec 2019

Marta Gałęska

27.

Obchody 180-lecia szkoły

27.04.2019

wszyscy nauczyciele

28..

Święto Konstytucji 3 Maja

6 maja 2019

E. Kowalewska, J. Nowicki, R. Sobczyński

29.

Wymiana polsko-niemiecka

V/VI 2019

E. Łuczak, E. Żak-Kujawa

30

Dzień Mamy i Taty

maj 2019

n-le klas I-III

31.

Dzień Dziecka

czerwiec 2019

wychowawcy

32.

Finał gminnego konkursu OMNIBUS 2019

V/VI 2019

wychowawcy, Samorząd Uczniowski

33.

Szkolne święto sportu

czerwiec 2019

n-le wych. fizycznego

34.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21.06 2019

J. Dziel, R. Piotrowska, K. Porębiak, E. Łuczak

35.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019

M. Gałęska, E. Szumińska

 

 

 

 

36.

Próbny egzamin gimnazjalny i klas ósmych

grudzień 2018

dyrekcja

37.

Spotkania z rodzicami - hala sportowa, godz. 1700

10.09.2018

wychowawcy klas

38.

Spotkania rodziców z nauczycielami
Kl. 4-6 SP, godz. 1700
Kl. 1-3 SP, godz. 1730
Kl. 7-8 SP i 3 gim, godz. 1800

21.11.2018

wszyscy nauczyciele

39.

Spotkania rodziców z nauczycielami
Kl. 4-6 SP, godz. 1700
Kl. 1-3 SP, godz. 1730
Kl. 7-8 SP i 3 gim., godz. 1800

10.01.2019

wszyscy nauczyciele

40.

Spotkania rodziców z nauczycielami
Kl. 4-6 SP, godz. 1700
Kl. 1-3 SP, godz. 1730
Kl. 7-8 SP i 3 gim, godz. 1800

28.03.2019

wszyscy nauczyciele

41.

Spotkania rodziców z nauczycielami
Kl. 1-3 SP, godz. 1700
Kl. 4-6 SP, godz. 1730
Kl. 7-8 SP i 3 gim, godz. 1800

20.05.2019

wszyscy nauczyciele

42.

Dyżur nauczycieli dla rodziców w miesiącach, w których nie ma ogólnych spotkań z rodzicami, godz. 1700 - 1800

23.10.2018
10.12.2018
27.02.2019
10.06.2019

wszyscy nauczyciele

43.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2018

 27,28 grudnia 2018
 dyżur świetlicowy

44.

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23.04.2019

18,19,23 kwietnia 2019 – dyżur świetlicowy

45.

Termin powiadomienia uczniów i ich rodziców o proponowanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

10.12.2018

wszyscy nauczyciele

46.

Termin powiadomienia uczniów i ich rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych i ocenach zachowania

21.12.2018

wszyscy nauczyciele

47.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

10.01.2019

wszyscy nauczyciele

48

Koniec I semestru

10.01.2019

 

49.

Rada pedagogiczna – analiza wyników

28.01.2019

wszyscy nauczyciele

50.

Ferie zimowe

14–25.01.2019

 

51.

Testy gimnazjalne:
cz. humanistyczna
cz. matematyczno-przyrodnicza
język nowożytny

10.04.2019
11.04.2019
12.04.2019

dyrekcja i nauczyciele

52.

Testy klas ósmych:
język polski
matematyka
język nowożytny

15.04.2019
16.04.2019
17.04.2019

dyrekcja i nauczyciele

53.

Termin powiadomienia uczniów i ich rodziców o proponowanych ocenach niedostatecznych

17.05.2019

wychowawcy

54.

Termin powiadomienia uczniów i ich rodziców o proponowanych ocenach końcoworocznych i ocenach zachowania

3.06.2019

wychowawcy

55.

Wycieczki szkolne

3-7.06.2019

wychowawcy

56.

Zwrot podręczników

10-14. 06.2019

wychowawcy

57.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

17.06.2019

wszyscy nauczyciele

58.

Rada pedagogiczna analityczna

28.08.2019

wszyscy nauczyciele

59.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów

 
 02 XI 2018
10-12 IV 2019
    15-17 IV 2019       02 V 2019

dyżur świetlicowy

60.

Wakacje letnie

23.06-31.08.2019

Poza tym w szkole odbywają się:

  1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne (szkolne, gminne, kuratoryjne).
  2. Wycieczki edukacyjne i integracyjne jednodniowe i kilkudniowe (na każdym poziomie edukacyjnym)  – kino, teatr, lekcje muzealne, basen itp.
  3. Dyskoteki szkolne.
  4. Imprezy sportowe odbywające się zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”.

 Szkoła zastrzega sobie możliwość zmian.

   >> Pobierz<<