Polski English Deutsch Pусский

21 października 2018r.

Obecnie naszą stronę przegląda 2 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz uroczystości i organizacja roku szkolnego 2017/2018


 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
 

Lp.

Wydarzenie

Termin

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 pasowanie na uczniów klasy I

04 IX 2017

E. Zimniak

2.

Wymiana polsko-niemiecka

3-9 IX 2017

E. Łuczak, E. Żak-Kujawa

3.

Tydzień tabliczki mnożenia

IX 2017

R. Sobczyński, D. Wojciechowska, K. Boruszak,

4.

Dzień chłopca

IX 2017

wychowawcy klas

5.

EuroWeek

5-9 X 2017

E. Kujawa

6.

Projekt edukacyjny klas III gim

X 2017

K. Boruszak, E. Kujawa

7.

Wycieczka edukacyjna do lasu w Tulcach: ”Jesienne dary lasu”

X 2017

D. Kemnitz, D. Urbańczyk, M. Gałęska

8.

Dzień Edukacji Narodowej

13 X 2017

Samorząd Uczniowski

9.

Święto gotowanej pyry

X 2017

H. Doroszewska-Furmanek

10.

Biesiada Jesienna

21 X 2017

nauczyciele, Rada Rodziców

11.

Bal Wszystkich Świętych

31 X 17

katecheci

12.

Święto Niepodległości

10 XI 2017

J. Dziel, R. Piotrowska

13.

Andrzejkowy wieczór wróżb

30 XI 2017

wychowawcy klas

14.

Udział w festiwalu filmowym „Ale Kino”

XII 2017

wychowawcy klas

15.

Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

XII 2017

E. Królikowska, B. Kotecka

16.

Wigilie klasowe, jasełka

22 XII 2017

wychowawcy klas

17.

Dzień chemiczny dla SP

I 2018

R. Piotrowska

18.

Dzień Babci i Dziadka

I 2018

n-e klas I-III

19.

Zabawa karnawałowa

27 I 2018

Nauczyciele, Rada Rodziców

20.

Bal przebierańców

9.II.2018

n-e klas I-III

21.

Walentynki

14 II 2018

wychowawcy klas

22.

Konkurs Piosenki Szkolnej i Młodzieżowej

21 II 2018

E. Zimniak (GOKiS)

23.

Rekolekcje szkolne

5-6 III 2018

katecheci

24.

Dzień kobiet

08 III 2018

wychowawcy klas

25.

Dzień chemiczny dla gimnazjum

 III 2018

R. Piotrowska

26.

Dzień liczby π

III 2018

R. Sobczyński,  D. Wojciechowska,
K. Boruszak

27.

Wiosenne potyczki klas 4-6

21 III 2018

wychowawcy klas

28.

Dzień wiosny                                        Finał szkolnego konkursu OMNIBUS

21 III 2018

Samorząd Uczniowski

29.

Arena zawodowców w Poznaniu

III/IV 2018

wychowawcy klas IIIGA i IIIGB

30.

Udział w targach edukacyjnych

III 2018

wychowawcy klas IIIGA i IIIGB

31.

Szkolny Konkurs Recytatorski

III 2018

Marta Gałęska

32.

Święto Konstytucji 3 Maja

27 IV 2018

M. Nowak, J. Nowicki

33.

Święto Unii Europejskiej poznajemy potrawy naszych sąsiadów

V 2018

n-le klas I-III

34.

Wymiana polsko-niemiecka

28.V-01 VI 2018

E. Łuczak, E. Żak-Kujawa

35.

Dzień Mamy i Taty

25 V 2018

n-le klas I-III

36.

Dzień Dziecka

30 V 2018

wychowawcy

37.

Finał gminnego konkursu OMNIBUS 2018

V/VI 2018

wychowawcy/Samorząd Uczniowski

38.

Szkolne Święto Sportu

VI 2018

n-le wych. fizycznego

39.

Pożegnanie kl. III SP

20 VI 2018

E. Zimniak

40.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

22 VI 2018

K. Boruszak, E. Kujawa

41.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

03 IX 2018

K. Staszyńska, H. Doroszewska-Furmanek

42.

Próbny egzamin gimnazjalny

XI/XII 2017

dyrekcja

43.

Spotkania z rodzicami - hala sportowa, g. 1700

12 IX 2017

wychowawcy klas

44.

Spotkania rodziców z nauczycielami
Kl. 1-3 SP, godz. 1700
Kl. 4-6 SP, godz. 1800
Kl. 7 SP i 2-3 Gim., godz. 1730

22 XI 2017

wszyscy nauczyciele

45.

Spotkania rodziców z nauczycielami
Kl. 1-3 SP, godz. 1800
Kl. 4-7 SP, godz. 1730
Kl. 2-3 Gim., godz. 1700

25 I 2018

wszyscy nauczyciele

46.

Spotkania rodziców z nauczycielami
Kl. 1-3 SP, godz. 1700
Kl. 4-7 SP, godz. 1730
Kl. 2-3 Gim., godz. 1800

27 III 2018

wszyscy nauczyciele

47.

Spotkania rodziców z nauczycielami
Kl. 1-3 SP, godz. 1800
Kl. 4-7 SP, godz. 1730
Kl. 2-3 Gim., godz. 1700

21 V 2018

wszyscy nauczyciele

48.

Dyżur nauczycieli dla rodziców w miesiącach, w których nie ma ogólnych spotkań z rodzicami, godz. 1700 - 1800

16 X 2017
18 XII 2017
19 IV 2018
 11 VI 2018

wszyscy nauczyciele

49.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 XII 2017

27,28,29 XII 2017 dyżur świetlicowy

50.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 III -03 IV 2018

29-30 III - 03 IV 2018 – dyżur świetlicowy

51.

Termin powiadomienia uczniów i ich rodziców o proponowanych śródrocznych ocen niedostatecznych

22 XII 2017

wszyscy nauczyciele

52.

Termin powiadomienia uczniów i ich rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych i ocenach zachowania

11 I 2018

wszyscy nauczyciele

53.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

25 I 2018

 

54.

Koniec I semestru 2017/2018

26 I 2018

 

55.

Rada pedagogiczna – analiza wyników

07 II 2018

wszyscy nauczyciele

56.

Ferie zimowe

12-25 II 2018

 

57.

Testy gimnazjalne:
cz. humanistyczna
cz. matematyczno-przyrodnicza
język nowożytny

Dni wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas 1-7 SP i uczniów
klas 2 gimnazjum                                

18.04.2018
19.04.2018
20.04.2018

dyrekcja i nauczyciele

dyżur świetlicowy dla uczniów

58.

Termin powiadomienia uczniów i ich rodziców o proponowanych ocenach niedostatecznych

18 V 2018

wychowawcy

59.

Termin powiadomienia uczniów i ich rodziców o proponowanych ocenach końcoworocznych i ocenach zachowania

04 VI 2018

wychowawcy

60.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

18 VI 2018

 

61.

Rada pedagogiczna analityczna

28 VI 2018

 

62.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów

02-03 XI
2017
30 IV 2018
02 V 2018
04 V 2018

dyżur świetlicowy

63. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. 01 VI 2018 brak dyżuru, dzień będzie odrobiony 14 IV 2018 roku


Wakacje letnie

23 VI - 31 VIII 2018

 

Poza tym w szkole odbywają się:

  1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne (szkolne, gminne, kuratoryjne).
  2. Wycieczki edukacyjne i integracyjne jednodniowe i kilkudniowe (na każdym poziomie edukacyjnym)  – kino, teatr, lekcje muzealne, basen itp.
  3. Dyskoteki szkolne.
  4. Imprezy sportowe odbywające się zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”.

 Szkoła zastrzega sobie możliwość zmian.

   >> Pobierz<<