Polski English Deutsch Pусский

06 czerwca 2020r.

Obecnie naszą stronę przegląda 2 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat!

         Zarządzeniem nr 05/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Szkole Podstawowej im. Walczących o Niepodległość w roku szkolnym 2019/2020 :

   1) 02, 03 stycznia 2020r.

   2) 20, 21, 22, 23, 24 kwietnia 2020r.

   3) 12 czerwca 2020r.

         W w/w dniach szkoła zorganizuje dla zainteresowanych uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. O możliwościach udziału w takich zajęciach uczniowie i rodzice zostaną poinformowani w odpowiednio późniejszych terminach.


                                                                                                                                                                   Marzena Socha

                                                                                                                                                      dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie