Polski English Deutsch Pусский

22 października 2018r.

Obecnie naszą stronę przegląda 1 osoba!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat!

Zarządzeniem nr 05/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkół iw Kleszczewie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:


Szkoła podstawowa i klasy gimnazjalne:

   1) 02-03 listopada 2017r.

   2) 18, 19, 20 kwietnia 2018r

   3) 30 kwietnia 2018r.

   4) 02, 04 maja 2018r.

 
W w/w dniach szkoła zorganizuje dla zainteresowanych uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. O możliwościach udziału w takich zajęciach uczniowie i rodzice zostaną poinformowani w odpowiednio późniejszych terminach.

Natomiast dzień 01 czerwca 2018r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, który odrobiony będzie w dniu 14 kwietnia 2018 roku.


                                                                                                                                                                   Marzena Socha

                                                                                                                                                            dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie