Polski English Deutsch

18 września 2020r.

Obecnie naszą stronę przegląda 2 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Karta PEKA

UCZNIOM BILETY KUPI GMINA

       Od 1 października br.  uczniowie szkół podstawowych, których siedziba znajduje się na terenie Poznania lub gmin objętych porozumieniami międzygminnymi (w tym m.in. Kleszczewo) będą mogli korzystać z rocznego biletu  specjalnego (który zastąpi dotychczasowe uprawnienie do bezpłatnych przejazdów). Będzie on obowiązywał od 1 października do 30 września 2021 roku na strefę A+B+C+D w cenie 60 zł (5 zł na miesiąc).
     Ponieważ już od wielu lat uczniowie naszej Gminy korzystali z bezpłatnych przejazdów, Gmina zamierza powrócić do wykupywania biletów uczniom, zamieszkałym na terenie naszej gminy  których rodzice bądź prawni opiekunowie rozliczają swój PIT na terenie Gminy Kleszczewo. Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla w/w dzieci umożliwi im również korzystanie z zajęć kulturalnych, sportowych i pozalekcyjnych oferowanych przez gminę.
      Wszyscy uczniowie , którzy chcą mieć zapewniony bezpłatny transport na terenie naszej gminy w roku szkolnym 2020/2021, są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu do dnia 11.09.2020:

  • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego posiadacza karty PEKA o rozliczeniu podatku od osób fizycznych na rzecz gminy Kleszczewo (POBIERZ)
  • kartę PEKA,


       Kartę PEKA można wyrobić on-line: https://www.peka.poznan.pl/web/portal/jak-uzyskac-karte  oraz odebrać z Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie lub innych punktach na terenie Miasta Poznania: https://www.peka.poznan.pl/web/portal/punkty-obslugi-klienta

       Uczeń korzystający z transportu publicznego od 1 października 2020 r. MUSI mieć przy sobie doładowaną kartę PEKA oraz ważną legitymację szkolną.

      Dzieci przedszkolne (do 30.09 w roku w którym kończą 7 lat) uprawnione są  do korzystania z bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.

       Rodzic/Opiekun Prawny dowożący dziecko do przedszkola transportem publicznym, którego droga z domu do przedszkola przekracza 3 km, również może mieć doładowaną kartę PEKA. Kartę wraz z oświadczeniem należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 11.09.2020 r.