Polski English Deutsch

08 lipca 2020r.

Obecnie naszą stronę przegląda 2 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Konsultacje dla klas IV-VIII

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MEN od 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie klas 4-7 będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia, natomiast sposób ich zorganizowania będzie uzależniony od potrzeb uczniów i organizacji pracy szkoły z uwagi na realizowane zajęcia on-line. Konsultacje z nauczycielem prowadzącym przedmiot mają dać uczniowi możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii i usystematyzowania materiału. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji końcoworocznej.
Na podstawie zgłoszeń zostanie opracowany harmonogram, który przekażemy Państwu w piątek.
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać przez dziennik elektroniczny z określeniem przedmiotu do czwartku 28 maja do godz. 1300.
 
Informujemy również, że są możliwe indywidualne konsultacje on-line w aplikacji Teams, w takim przypadku należy bezpośrednio kontaktować się z nauczycielem prowadzącym przedmiot.
 
W załączeniu przesyłamy regulamin zajęć i procedury postępowania w przypadku podejrzenia COVID opracowane w oparciu o Rozporządzenie i wytyczne GIS, MEN i MZ.
Rodziców uczniów, którzy będą uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły, prosimy o pobranie i podpisanie załączonego oświadczenia oraz regulaminu. Dokumenty te  uczeń obowiązkowo przynosi do szkoły w dniu pierwszych konsultacji.

                                                                                                                          Marzena Socha

                                                                                                               Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE

PROCEDURY

ZARZĄDZENIE NR 23/2019/2020 DYREKTORA ZS KLESZCZEWO