Polski English Deutsch Pусский

22 października 2018r.

Obecnie naszą stronę przegląda 2 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowiska woźnej oddziałowej i sprzątaczki

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie

 

zatrudni na stanowisko

    1. WOŹNEJ ODDZIAŁOWEJ w Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” w Kleszczewie. Planowane zatrudnienie: od dnia 1 września 2018 r. w wymiarze całego etatu.

    2. SPRZĄTACZKI w Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” w Kleszczewie. Planowane zatrudnienie: od dnia 1 września 2018 r. w wymiarze 1/2 etatu.

Dokumenty (CV, list motywacyjny) należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 03 sierpnia 2018 r. na adres: Zespół Szkół w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo lub w sekretariacie szkoły, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko woźnej oddziałowej” i „Nabór na stanowisko sprzątaczki”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 61 8176011 lub 509056566).
Wszystkie informacje dotyczące kolejnych etapów naboru będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły www.zskleszczewo.pl
                           
                                                                                            Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie
                                                                                                 mgr inż. Marzena Socha