Polski English Deutsch Pусский

25 maja 2018r.

Obecnie naszą stronę przegląda 3 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko woźnej oddziałowej

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie

 
zatrudni na stanowisko WOŹNEJ ODDZIAŁOWEJ w Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” w Kleszczewie.

Planowane zatrudnienie: od dnia 1 stycznia 2018 r. w wymiarze 3/4 etatu.

Dokumenty (CV, list motywacyjny) należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 28 grudnia 2017 r. na adres: Zespół Szkół w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo lub w sekretariacie szkoły, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko woźnej oddziałowej”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 61 8176011 lub 509056566).
Wszystkie informacje dotyczące kolejnych etapów naboru będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły www.zskleszczewo.pl
                           
                                                                                            Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie
                                                                                                 mgr inż. Marzena Socha