Polski English Deutsch

18 września 2020r.

Obecnie naszą stronę przegląda 2 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Ogólne zasady pracy szkoły

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną informuję o podjętych w szkole i przedszkolu rozwiązaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom.
    
1.   Do szkoły nie wchodzą osoby nieuprawnione. 
     2.   Uczniowie wchodzą trzema wejściami podzieleni na trzy grupy.
    3. Uruchomiono dodatkowe autobusy w celu rozładowania tłoku w czasie dojazdu do szkoły na najbardziej uczęszczanych liniach.
     4. Zespołom klasowym przydzielono konkretne sale, do których będą przychodzić nauczyciele na lekcje.
     5. W klasach I-III godziny przerw ustalają wychowawcy, tak aby dzieci nie kontaktowały się ze starszymi uczniami.
     6. Dla uczniów starszych wyznaczono strefy spędzania przerw.
    7. Przeorganizowano pracę stołówki. Wprowadzono dwa terminy wydawania obiadów ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.*
     8. W celu realizowania zadań świetlicowych wyznaczono dodatkowe pomieszczenia.
     9.  Zwiększono liczbę dyżurów na korytarzach szkolnych.
   10. Płyn do dezynfekcji umieszczono w strategicznych miejscach w szkole oraz w salach lekcyjnych.
   11. Wprowadzono nakaz zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych – korytarze, stołówka, biblioteka, klatki schodowe.

* Ustalenia pracy stołówki i świetlicy mogą ulec zmianie z uwagi na liczbę zgłoszonych deklaracji.

Deklaracja do świetlicy (wypełnioną uczniowie oddają wychowawcy) POBIERZ

Deklaracja obiady prosimy (wypełnioną uczeń oddaje wychowawcy do 4 września) POBIERZ

Obiady dla uczniów szkoły podstawowej będą dostępne od 7 września.

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w oddzielnych dokumentach i przesłane Państwu.

W tej trudnej sytuacji dla nas wszystkich liczymy na Państwa wsparcie i współpracę.

                                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                                             Marzena Socha
                                                                                                        Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie