Polski English Deutsch

08 lipca 2020r.

Obecnie naszą stronę przegląda 1 osoba!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Powrót do przedszkola - zajęcia opiekuńcze od 11 maja - dokumenty

Przedszkola prowadzone przez Gminę Kleszczewo, wznawiają swoją działalność od 11 maja br., z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa obowiązujących w czasie epidemii. Prowadzone będą tylko zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodziców, którym praca zawodowa uniemożliwia opiekę nad nimi i nie mają innej możliwości zorganizowania opieki nad swoimi dziećmi. Dziecko do przedszkola przyprowadzają i odbierają tylko rodzice, którzy nie będą wchodzić na teren przedszkola. Będzie otwarte tylko jedno wejście do placówki, od strony zatoczki autobusowej; dziecko będzie odbierane przy drzwiach. Dziecko musi być zdrowe, bez objawów chorobowych, co będzie kontrolowane przy wejściu (np. mierzenie temperatury). Grupy będą tworzone na podstawie deklaracji godzinowej zgłoszonej na czas epidemii, np. grupa I 6:30-17:00, grupa II 8:00-16:00, a nie wieku. Będą one stałe, w ciągu dnia dzieci nie będą się przemieszczać między grupami. Wychowawcy będą przypisani do grupy losowo, w zależności od możliwości kadrowych. Ilość zabawek i pomocy dydaktycznych będzie ograniczona z uwagi na konieczność ich dezynfekcji. Dzieci nie mogą przynosić zabawek z domu do przedszkola.

Zgłoszenia i deklaracje godzin pobytu dziecka w przedszkolu prosimy zgłoszać wychowawcy grupy do wtorku 5 maja do godziny 1200.

 Wprowadzone procedury: PROCEDURY w przedszkolu

 

W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI GIS, MEN, MZ, ORGANIZACJĄ PRACY PRZEDSZKOLA I KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA

BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM PROSIMY O ZGŁASZANIE POWROTU DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Z DWUDNIOWYM WYPRZEDZENIEM!!!

NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO PODPISANIA PRZEZ RODZICA NIEZBĘDNE DOKUMENTY, które prosimy podpisać i dostarczyć lub przesłać na e-mail sekretariatu:

 Deklaracja powrotu dziecka do przedszkola

 Oświadczenie rodziców

 PROCEDURY w przedszkolu

  INFORMACJA GMINA KLESZCZEWO

  INFORMACJA NA STRONIE MEN