Polski English Deutsch Pусский

04 kwietnia 2020r.

Obecnie naszą stronę przegląda 2 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Prozdrowotne zasady zachowania (wirusy)

SZANOWNI RODZICE !

W związku z szerzącymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa w niektórych krajach europejskich i pozaeuropejskich, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczniów oraz wszystkich pracowników Zespołu Szkół w Kleszczewie oraz Rekomendację MEN dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,  proszę Państwa o pomoc w formie  zwrócenia szczególnej uwagi na następujące sprawy:

1.    Przypominanie dzieciom o KONIECZNOŚCI przestrzegania zasad higieny, w tym mycia rąk z użyciem mydła i ciepłej wody. W szkole i przedszkolu podejmujemy takie działania z pomocą higienistki szkolnej, wychowawców, woźnych oddziałowych oraz wszystkich pracowników. W toaletach wywieszone są instrukcje mycia rąk, na bieżąco uzupełniane jest mydło. Zamówiono również pojemniki ze środkami dezynfekującymi, które w najbliższym czasie zostaną zamontowane na korytarzach szkolnych (czekamy na dostawę), a pracownicy obsługi systematycznie dbają o dezynfekcję pomieszczeń sanitarnych. W związku z powyższą sytuacją na bieżąco przeprowadzane są pogadanki z uczniami i dziećmi na temat higieny rąk.

2.     Przypominanie dzieciom o właściwym zachowaniu podczas kaszlu i kichania.

3. Bardzo proszę o POZOSTAWIENIE W DOMU dzieci, które wykazują objawy przeziębienia (kaszel, katar, stanpodgorączkowy, bole mięśni i stawów). 

4.    Jeśli wróciliście Państwo z terenów objętych występowaniem koronawirusa, a nie odczuwacie objawów grypopodobnych, Główny Inspektor Sanitarny prosi o powiadomienie o tym fakcie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną oraz obserwację reakcji organizmu. 

5.     Proszę o stałe monitorowanie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia w telewizji oraz prasie.   

6.  W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły  z powodu licznych zachorowań grypopodobnych, przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa  DZ.U. 2017, poz. 1368.  Jeśli zaistnieje konieczność zamknięcia szkoły, informacje w tej sprawie otrzymacie Państwo za pośrednictwem e-dziennika oraz telefonicznie, a decyzja zostanie podjęta po ustaleniach z Organem Prowadzącym. 

7.    Jestem przekonana, że rozważnym i konsekwentnym działaniem jesteśmy w stanie zminimalizować rozszerzanie się wirusa. Niezwykle ważnym elementem tego działania jest nasza współpraca oraz odpowiedzialność za życie ludzkie.

8.   Wychowawcy będą kierowali do Państwa ważne informacje za pośrednictwem e-dziennika lub komunikaty będą umieszczane na szkolnej stronie internetowej. 

mgr inż. Marzena Socha

                                                                                             Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie

 

 

 

REKOMENDACJE MEN

INFORMACJA GIS

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.


Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. 

W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 

Osoby powracające z północnych Włoch

Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

  •  codziennie mierzyć temperaturę ciała
  • zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:
Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl