Polski English Deutsch

12 sierpnia 2020r.

Obecnie naszą stronę przegląda 3 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

REKRUTACJA 2020/2021 - informacje

>>REKRUTACJA 2020/2021 - PRZEDSZKOLE << - dokumenty
 

 >>REKRUTACJA 2020/2021 - SZKOŁA PODSTAWOWA << - dokumenty

 

Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli publicznych Gminy Kleszczewo odbędzie się w terminie od 04.02.2020 r. do 24.02.2020 r.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola można pobierać ze stron internetowych przedszkoli lub w sekretariatach placówek.

 

Składać je można w przedszkolach w terminie:  od 04.02.2020 r. do 24.02.2020 r. 

Kolejność składania wniosków w przedszkolu nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Rodzice dzieci przedszkolnych, uczęszczających już w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola, mogą zdecydować, by ich dziecko w roku szkolnym 2020/2021 dalej uczęszczało do tego przedszkola. Wówczas składają wyłącznie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego bez konieczności wypełniania Wniosku. Dzieci kontynuujące edukację nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

Formularze Deklaracji można pobierać  ze stron internetowych przedszkoli i w sekretariatach placówek.
Deklaracje te można składać w przedszkolach w terminie  od dnia 20 stycznia 2020 r. do dnia 27 stycznia 2020 r.  
Rodzice składający Deklarację muszą jednak pamiętać o podpisaniu w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki porozumienia na kolejny rok szkolny.

 Rekrutacja do klas I szkół podstawowych  odbędzie się w terminie: 04.02.2020 r. - 24.02.2020r.

Wnioski o przyjęcie do klas I szkół podstawowych dostępne będą na stronach internetowych zespołów szkół i do odbioru w sekretariatach.