Polski English Deutsch Pусский

22 stycznia 2019r.

Obecnie naszą stronę przegląda 1 osoba!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Świetlicowy Konkurs Plastyczny KARTKA ŚWIĄTECZNA

REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  "Kartka świąteczna"
 

  CEL:
  Umożliwienie uczniom :
        1. Zaprezentowanie swojego talentu,
        2. Popularyzowanie polskich  tradycji świątecznych,
        3. Rozwijanie zdolności plastycznych  oraz uczenie rywalizacji  w przyjaznej atmosferze.

  Sposób wykonania pracy plastycznej jest dowolny.

  ORGANIZATOR: wychowawcy świetlicy
  Termin oddania pracy: 12.12. 2017r.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

   1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów zapisanych do naszej świetlicy szkolnej.

  2. Uczestnicy konkursu wykonują jedną kartkę świąteczną o tematyce bożonarodzeniowej w formacie maksymalnie A4,

wykonaną ręcznie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (proszę nie wpisywać życzeń).

   3. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać: poziom artystyczny wykonanej pracy, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania.

   4.Komisja wybierze trzy najładniejsze prace. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc zostały przewidziane nagrody rzeczowe. Reszta prac zostanie nagrodzona dyplomami.

   5. Wszystkie zgłoszone kartki zostaną umieszczone na wystawie szkolnej od 15 grudnia 2017 roku.

   6. Decyzje komisji są ostateczne.

   7. Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 12.12.2017 roku.

   8. Pracę należy zostawić u wychowawcy świetlicy.

   9. Wyniki będą podane do dnia 22.12.2017r.

   10. Kartka konkursowa winna być zapakowana w kopertę, opisaną: „Kartka świąteczna”, w której należy umieścić kartkę z danymi osoby przystępującej do konkursu (imię i nazwisko, wiek, klasa).