Polski English Deutsch Pусский

22 stycznia 2019r.

Obecnie naszą stronę przegląda 1 osoba!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

VI Gminny Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków SKRZATY MAŁE I DUŻE

REGULAMIN V GMINNEGO RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„SKRZATY MAŁE I DUŻE”

I.  Organizatorem konkursu jest: 

    Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Kleszczewie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie.

II.  Celem konkursu jest:

  –  wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie,

  – rozwijanie pasji i zainteresowań plastyczno-technicznych dzieci.

III.  Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie gminy Kleszczewo oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy i ich rodzin. 

IVWymagania dotyczące pracy:

    1. Praca powinna być wykonana rodzinnie z widocznym wkładem pracy dziecka.

    2. Tematem pracy są skrzaty i krasnale.

    3. Może być wykonana dowolną techniką.

    4. Praca może być płaska lub przestrzenna.

    5. Do pracy należy dołączyć metryczkę (w prawym, dolnym rogu) zawierającą następujące informacje:

       – imię i nazwisko dziecka

       – tytuł pracy

       – nazwę przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza).

V. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą przedstawiciele organizatorów. Ocenie podlegać będzie kreatywność, pomysłowość, zaangażowanie całej rodziny w proces twórczy, wykorzystane materiały. Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsca oraz dyplomy i wyróżnienia.

VI. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych oraz nagrody Grand Prix.

VII. Prace należy przesyłać do dnia 09.02.2018 r. na adres:

             Zespół Szkół w Kleszczewie

             Przedszkole „Wesołe Skrzaty”

             ul. Poznańska 2

             63-005 Kleszczewo

        z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

        bądź dostarczyć osobiście do przedszkola lub biblioteki w Kleszczewie w terminie do 09.02.2018 r.

VIII. Prace konkursowe nie będą zwracane właścicielom.

IX. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunków prac konkursowych do druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Przedszkola „Wesołe Skrzaty” w Kleszczewie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie.

X. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. DZ.U. Nr 133 oz. 833 z późn.zm).

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia wystawy pokonkursowej.

XII. Wernisaż połączony z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się  06 marca 2018 roku o godzinie 1630.

XII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu składania prac, terminu ogłoszenia wyników i rozdania nagród.

                                                                                                                     mgr Małgorzata Ciesielska

             mgr Ines Mańczak