Polski English Deutsch Pусский

15 lipca 2019r.

Obecnie naszą stronę przegląda 1 osoba!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Gminny Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków KOSMICZNA PODRÓŻ

REGULAMIN VII GMINNEGO RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„KOSMICZNA PODRÓŻ”

I.  Organizatorem konkursu jest: 

    Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Kleszczewie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie.

II.  Celem konkursu jest:

  –  wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie,

    wspomaganie rozwoju społecznego dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych,

  –  rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych,

  –  pogłębianie wiedzy związanej z kosmosem.

III.  Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzin zamieszkałych lub uczęszczających do   przedszkoli na terenie gminy Kleszczewo. 

IVWymagania dotyczące pracy:

    1. Praca powinna być wykonana rodzinnie z widocznym wkładem pracy dziecka.

    2. Tematem jest kosmos.

    3. Może być wykonana dowolną techniką oraz w dowolnym formacie.

    4. Do pracy należy dołączyć załącznik nr 1 i 2.     

V. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą przedstawiciele organizatorów. Ocenie podlegać będzie kreatywność, pomysłowość, zaangażowanie całej rodziny w proces twórczy, wykorzystane materiały. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

VI. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych.

VII. Prace należy przesyłać do dnia 15.04.2019 r. na adres:

             Zespół Szkół w Kleszczewie

             Przedszkole „Wesołe Skrzaty”

             ul. Poznańska 2

             63-005 Kleszczewo

        z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

        bądź dostarczyć osobiście do przedszkola lub biblioteki w Kleszczewie w terminie do 15.04.2019 r.

VIII. Prace konkursowe nie będą zwracane właścicielom.

IX. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunków prac konkursowych do druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Przedszkola „Wesołe Skrzaty” w Kleszczewie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie.

X. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych).

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia wystawy pokonkursowej.

XII. Wernisaż połączony z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się  17 maja 2019 roku o godzinie 1630.

XII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu składania prac, terminu ogłoszenia wyników i rozdania nagród.

 

                                                                                                                                                 Małgorzata Ciesielska

                                                                                                                                                 Magdalena Szafraniak

  ZAŁĄCZNIK NR 1

  ZAŁĄCZNIK NR 2

  REGULAMIN