Polski English Deutsch Pусский

04 kwietnia 2020r.

Obecnie naszą stronę przegląda 5 osób!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

VIII GMINNY RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

 REGULAMIN VIII GMINNEGO RODZINNEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Ziemia to nasz Dom – szanujmy ją!”

 

I. Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Kleszczewie oraz Urząd Gminy  w Kleszczewie.

II. Celem konkursu jest:

- pogłębianie wiedzy związanej z ekologią, ochroną środowiska;

- uświadamianie przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza;

- poznanie sposobów oszczędzania wody i energii;

- wspomaganie rozwoju społecznego dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych;

- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie;

- rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych;

III.  Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzin zamieszkałych  lub uczęszczających do

przedszkoli na terenie gminy Kleszczewo.

IV.  Wymagania dotyczące pracy:

1. Praca powinna być wykonana rodzinnie z widocznym wkładem pracy dziecka.

2. Tematem jest ekologia, ze szczególnym naciskiem na temat walki ze smogiem, segregacją śmieci oraz

oszczędzaniem wody i energii.

3. Praca musi być płaska, w formie plakatu, wykonana dowolną techniką w formacie minimum A3.

4. Do pracy należy dołączyć załącznik nr 1 i  2.

V. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą przedstawiciele organizatorów. Ocenie podlegać

będzie kreatywność, pomysłowość, zaangażowanie całej rodziny w proces twórczy. Jury przyzna nagrody  i wyróżnienia.

VI. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych.

VII. Prace należy przesyłać do dnia 31.03.2020 na adres:

Zespół Szkół w Kleszczewie

Przedszkole „Wesołe Skrzaty”

ul. Poznańska 2

63-005 Kleszczewo z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

bądź dostarczyć osobiście do przedszkola lub biblioteki w Kleszczewie w terminie do 31.03.2020.

Prace konkursowe nie będą zwracane właścicielom.

 

VIII. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania

wizerunków prac konkursowych do druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie

oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Przedszkola „Wesołe Skrzaty” w

Kleszczewie oraz Urzędu Gminy w Kleszczewie.

IX. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez

Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu  (zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych).

X.   Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia wystawy pokonkursowej.

XI.  Wernisaż połączony z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się 24 kwietnia 2020 roku o godzinie

1630 w Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” w Kleszczewie ul. Poznańska 2

XII.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu składania prac, terminu ogłoszenia wyników i rozdania

nagród.                                                                                                                                       

                                                                                                                    mgr  Małgorzata Ciesielska

                                                                                                                    mgr Karolina Księżuk

                                                                                                                    mgr Zuzanna Artyszuk

 ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

REGULAMIN