Polski English Deutsch

08 lipca 2020r.

Obecnie naszą stronę przegląda 2 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III szkoły podstawowej od 25 maja dokumenty

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 25 maja do 7 czerwca 2020r. dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły (Zespołu Szkół w Kleszczewie) organizowane będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa obowiązujących w czasie epidemii. Dziecko do szkoły przyprowadzają i odbierają wyłącznie rodzice, którzy przebywać mogą tylko w wiatrołapie szkoły od strony zatoki autobusowej z zachowaniem reżimu sanitarnego (rękawiczki jednorazowe, maseczka zakrywająca usta i nos, 2 m odległości między osobami). Dziecko musi być zdrowe, bez objawów chorobowych, co będzie kontrolowane przy wejściu do placówki i w trakcie dnia przez mierzenie temperatury. Istnieje możliwość, że tworzone będą grupy międzyoddziałowe liczące maksymalnie 10 osób. Oddziały będą stałe, w ciągu dnia dzieci nie będą się przemieszczać między grupami i ograniczony będzie kontakt między grupami. Nauczyciele będą przypisani do grupy losowo, w zależności od możliwości kadrowych. Ilość zabawek i pomocy dydaktycznych będzie ograniczona z uwagi na konieczność ich dezynfekcji.
W miarę potrzeb uruchomione zostaną również zajęcia świetlicowe.

Lista niektórych ograniczeń dotyczących uczniów wynikająca z rekomendacji GIS, MEN, MZ:
a) jeden uczeń – jedna ławka szkolna,
b) brak możliwości wymiany przyborami szkolnymi,
c) brak wyjść poza teren szkoły,
d) brak możliwości przynoszenia zabawek,
e) ograniczona aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI GIS, MEN, MZ, ORGANIZACJĄ PRACY SZKOŁY I KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA

BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM PROSIMY O ZGŁASZANIE POWROTU DZIECI DO SZKOŁY Z DWUDNIOWYM

WYPRZEDZENIEM!!!

WYTYCZNE GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna

Zarządzenie nr 22/2019/2020 Dyrektora ZS w Kleszczewie

NIEZBĘDNE DOKUMENTY, które prosimy podpisać i dostarczyć lub przesłać na e-mail sekretariatu:

REGULAMIN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

DEKLARACJA POWROTU DZIECKA KLAS I-III DO SZKOŁY załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICÓW załącznik nr 2