Polski English Deutsch

08 lipca 2020r.

Obecnie naszą stronę przegląda 3 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów

Szkoła i przedszkole organizuje dla dzieci zajęcia rewalidacyjne, maja one chrakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zalezy od decyzji rodzica.

 

W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI GIS, MEN, MZ, ORGANIZACJĄ PRACY SZKOŁY I KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA

BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM PROSIMY O ZGŁASZANIE POWROTU DZIECI DO SZKOŁY Z DWUDNIOWYM

WYPRZEDZENIEM!!!

WYTYCZNE GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - zajęcia rewalidacyjne...

Zarządzenie nr 21/2019/2020 Dyrektora ZS w Kleszczewie

NIEZBĘDNE DOKUMENTY, które prosimy podpisać i dostarczyć lub przesłać na e-mail sekretariatu:

REGULAMIN ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH

OŚWIADCZENIE RODZICÓW załącznik nr 1