Polski English Deutsch Pусский

22 stycznia 2019r.

Obecnie naszą stronę przegląda 1 osoba!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy świetlicy szkolnej


PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Cele i zadania świetlicy:
 

CELE:

        1. Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej po zakończeniu zajęć szkolnych.

        2. Opieka nad uczniami podczas odjazdów autobusami do domu (zatoczka autobusowa).

        3. Stwarzanie warunków do odrabiania zadań domowych i pomoc w nauce.

        4. Stworzenie warunków  do wypoczynku, relaksu i zabawy po zakończeniu zajęć szkolnych.

        5. Rozwijanie umiejętności manualnych, rozwijanie zainteresowań i kreatywności dzieci.

        6. Kształtowanie ekspresji ruchowej.

        7. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz wzajemnej życzliwości i zasad poprawnego zachowania się.

ZADANIA:

        1. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji świetlicy:

              1) zapisywanie dzieci do świetlicy - opracowywanie miesięcznych planów pracy,

              2) prowadzenie dokumentacji,

              3) zorganizowanie opieki wychowawczej od 700 - 900 oraz 1130 do 1700,

              4) zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy i zasadami korzystania ze stołówki szkolnej.

        2. Współpraca z wychowawcami, rodzicami, psychologiem:

              1) deklaracje rodziców dotyczące uczęszczania dzieci do świetlicy,

              2) indywidualne rozmowy z wychowawcami i rodzicami (wspólne rozwiązywanie problemów),

              3) pomoc w modernizacji i uzupełnianiu pomocy dydaktycznych w świetlicy,

              4) utrzymywanie stałego kontaktu z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką.

       3. Rozwijanie samodzielności uczniów, pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijanie myślenia, koncentracji i spostrzegawczości:

             1) zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania w niej,

             2) przyswajanie i przestrzeganie norm grzecznościowych,

             3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości,

             4) pogadanki wychowawcze,

             5) organizowanie pomocy dzieciom w odrabianiu prac domowych,

             6) wykonywanie tematycznych gazetek i okolicznościowych dekoracji sali,

             7) pielęgnowanie roślin,

             8) dbanie o czystość i porządek w sali,

             9) wystawa twórczości dzieci na gazetkach ściennych.

      4. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, poznanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

     5. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i zachowania się w sytuacjach trudnych, empatii wobec innych.

      6. Zapobieganie agresji i przemocy, profilaktyka uzależnień.

      7. Zapewnienie powodzenia szkolnego wychowankom świetlicy:

             1) umożliwienie dzieciom odrabiania zadań domowych,

             2) organizowanie pomocy koleżeńskiej w odrabianiu zadań domowych,

             3) wykorzystanie różnych form zajęć świetlicowych do kompensowania braków z wiedzy szkolnej.

       8. Kształtowanie odpowiednich nawyków związanych z kultura osobistą (stroju, zachowania i słownictwa).

     9. Kształtowanie postaw patriotycznych, wzbogacanie wiadomości o Polsce i świecie. Kultywowanie obchodów świąt i uroczystości:
             1) przeprowadzenie z dziećmi zajęć o tematyce związanej ze świętami narodowymi i państwowymi,

             2) utrwalanie hymnu państwowego i symboli narodowych, wdrażanie do ich poszanowania,

             3) przybliżanie wychowankom historii i tradycji naszego regionu.

     10. Kształtowanie nawyków dbania o swoje zdrowie.


ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ODBYWAJĄ SIĘ CODZIENNIE W GODZINACH: 700 – 900 oraz 1130 – 1700.
 

ZAJĘCIA PROGRAMOWE PROWADZONE BĘDĄ WOKÓŁ NASTĘPUJĄCYCH HASEŁ TEMATYCZNYCH:

Wrzesień

      1. Witaj szkoło- witaj świetlico!

     2. Poznajemy się - koleżanką, kolegą być.

     3. Dbajmy o czystą Ziemię.

    4. Ja i ruch uliczny - po pierwsze bezpieczeństwo.

Październik

     1. Jesień dary niesie.

     2. Bon czy ton – magiczne słowa: proszę, przepraszam, dziękuję.

     3. Październik miesiącem dobroci dla zwierząt.

     4. Pamięć o tych, którzy odeszli.

Listopad

     1. Bezpieczeństwo w sieci.

     2. Patron roku 2017 – Tadeusz Kościuszko.

     3. Poznajemy przeszłość naszej Ojczyzny.

     4. Andrzejki – wróżby i zwyczaje.

Grudzień

     1. Grudniowe tradycje: Barbórka, mikołajki.

     2. Wokół choinki i żłobka (2 tygodnie).

Styczeń

     1. Jak odmierzamy czas?

    2. Mieszkańcy bieguna polarnego.

    3. Pamiętamy o seniorach rodu-laurka dla babci i dziadka.

    4. Niech żyje bal.

Luty

    1. Bezpieczne ferie zimowe.

    2. Kolorowy karnawał.

    3. Miasta Polski.

Marzec

    1. Bezpieczeństwo w życiu codziennym.

    2. Wiosno czy już jesteś?

    3. Planeta Ziemia.

    4. Zwyczaje Świat Wielkanocnych.

Kwiecień

    1. Przyroda wokół nas.

    2. Planeta Ziemia.

    3. Spacer z Brzechwą i Tuwimem.

    4. Jestem Polakiem - to brzmi dumnie.

Maj
    1. Mieszkamy w Europie z wizytą w krajach Unii Europejskiej.

    2. Wielkopolska mój region.

    3. Moja rodzina - Dzień Matki.

    4. Moje hobby.

    5. Fascynujący świat dinozaurów.

Czerwiec

    1. Znamy swoje prawa.

    2. Podróżujemy po Polsce.

    3. W świecie dzikich i egzotycznych zwierząt.

    4. Niech żyją (bezpieczne) wakacje!


                                                                                                                                               Opracował:
                                                                                                                                         Zespół opiekunów
                                                                                                                                    Świetlicy ZS w Kleszczewie

     >>POBIERZ<<