Polski English Deutsch Pусский

21 października 2018r.

Obecnie naszą stronę przegląda 1 osoba!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy nauczania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie
nr 11/2015/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

 

           PROGRAMY NAUCZANIA ROK 2016/2017            

PRZEDSZKOLE

 

grupa

przedmiot

nazwa

nr szkolny

3 – latki
3/4 – latki
4 – latki
5 – latki

przedszkole

Od przedszkolaka do pierwszaka – program wychowania przedszkolnego, I. Broda

ZS P 1/2016

5/6 - latki
6 - latki

przedszkole

Nasze przedszkole Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

ZS P 2/2016

3 – latki
3/4 – latki
4 – latki
5 – latki

religia

Kochamy dobrego Boga – program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, J. Szpet, D. Jackowiak

ZS P 3/2016

5/6 - latki
6 - latki

religia

Jesteśmy dziećmi Pana Boga – program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, J. Szpet, D. Jackowiak

ZS P 4/2016

3 – latki
4 – latki
5 – latki
6 – latki

język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla grup przedszkolnych M. Kębłowska

ZS P 5/2016

 SZKOŁA PODSTAWOWA

 

klasa

przedmiot

nazwa

nr szkolny

I-II

edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne

Doświadczanie świata. Program nauczania dla I etapu kształcenia  Marzena Kędra

ZS SP 1/2016

IIIa

edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne

Innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej Mali badacze, wielcy odkrywcy M. Buchnat, M. Helman-Barylska, S. Szczepańska

ZS SP 2/2016

IIIb

edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne

„Program edukacji wczesnoszkolnej – ćwiczenia z pomysłem” – J.Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A.Jasiocha, W. Went,

ZS SP 3/2016

I - III

język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego I. Studzińska, A. Mędela, M. Kondro, E.Piotrowska

ZS SP 4/2016

I-III

religia

W drodze do wieczernika – program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach

ZS SP 5/2016

IV-VI

język polski

Między nami – program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej A. Łuczak, A. Murdzek

ZS SP 6/2016

IV-VI

historia

My i historia – program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w kl. IV-VI szkoły podstawowej B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch

ZS SP 7/2016

IV-VI

język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

ZS SP 8/2016

IV-V

matematyka

Program nauczania Matematyka z pomysłem klasy IV-VI, Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski

ZS SP 9/2016

VI

matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach IV –VI. M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

ZS SP 10/2016

IV-VI

przyroda

Tajemnice przyrody – program nauczania przyrody w klasach IV – VI szkoły podstawowej, J. Golanko

ZS SP 11/2016

IV-V

plastyka

Program nauczania plastyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej, plastyka Beata Mikulik

ZS SP 12/2016

VI

plastyka

Ciekawi świata - program nauczania plastyki klasy 4-6 A. Przybyszewska-Pietrasiak

ZS SP 13/2016

IV-VI

muzyka

I gra muzyka – program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej M. Gromek, G. Kilbach

ZS SP 14/2016

IV-VI

technika

Jak to działa – program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej M. Łabecka, L. Łabecki

ZS SP 15/2016

IV-VI

wychowanie fizyczne DZ/CHŁ

Autorski Program Wychowania Fizycznego – Alicja Romanowska

ZS SP 16/2016

V

wychowanie fizyczne CHŁ

Zdrowie, sport, rekreacja – U. Kierczar

ZS SP 17/2016

IV-V

zajęcia komputerowe

„Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4–6 szkoły podstawowej Michał Kęska

ZS SP 18/2016

VI

zajęcia komputerowe

Informatyka Europejczyka – program nauczania informatyki w szkole podstawowej D. Kiałka

ZS SP 19/2016

IV-VI

religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę – program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach

ZS SP 20/2016

V-VI

wychowanie
do życia
w rodzinie

Wędrując ku dorosłości – program nauczania dla klas V – VI SP, Teresa Król

ZS SP 21/2016

 GIMNAZJUM

klasa

przedmiot

nazwa

nr szkolny

I-II

język polski

Między nami – program nauczania języka polskiego w gimnazjum A. Łuczak, E. Prylińska

ZS G 1/2016

III

język polski

Świat w słowach i obrazach - program nauczania języka polskiego w klasach I - III gimnazjum,  M. Bobińska

ZS G 2/2016

I-III

język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego poziom III.1 Barbara Tittenbrum, Ewa Piotrowska

ZS G 3/2016

I-II

język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego. Gimnazjum. Kurs podstawowy Anna Jaroszewska

ZS G 4/2016

III

język niemiecki

Magnet. Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum. Poziom III.0 dla początkujących, M. Wawrzyniak

ZS G 5/2016

I-II

matematyka

Liczy się matematyka – program nauczania matematyki w gimnazjum, klasy 1-3, Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska

ZS G 6/2016

III

matematyka

Matematyka z plusem – program nauczania matematyki w gimnazjum M. Jucewicz, J. Lech, M. Karpiński

ZS G 7/2016

I-III

historia

Historia. Program nauczania w gimnazjum A. Kowal, PWN

ZS G 8/2016

II

WOS

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Maria Wesołowska-Starnawska, Witold Starnawski

ZS G 9/2016

III

WOS

Program KOSS – Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska-Kwiręg

ZS G 10/2016

I-III

geografia

Puls Ziemi – program nauczania geografii dla gimnazjum, Ewa Maria Tuz

ZS G 11/2016

I-III

biologia

Puls życia program nauczania biologii w gimnazjum, A. Zdziennicka

ZS G 12/2016

I-III

fizyka

Świat fizyki - program nauczania fizyki w gimnazjum, B. Sagnowska

ZS G 13/2016

I-II

chemia

Świat chemii – program nauczania chemii w gimnazjum A. Warchoł, D. Lewandowska

ZS G 14/2016

III

chemia

Ciekawa chemia – program nauczania chemii w gimnazjum, H. Gulińska, J. Smolińska

ZS G 15/2016

II

informatyka

Informatyka w ćwiczeniach program nauczania informatyki  w gimnazjum J. Pańczyk

ZS G 16/2016

III

informatyka

Informatyka Europejczyka – program nauczania informatyki w gimnazjum J. Pańczyk

ZS G 17/2016

I

plastyka

Kraina sztuki – program nauczania plastyki w gimnazjum, E. Jezierska

ZS G 18/2016

I

muzyka

Gra muzyka  – program nauczania muzyki w gimnazjum, J. Oleszkowicz

ZS G 19/2016

II

zajęcia techniczne

Zajęcia mechaniczno – motoryzacyjne – program przeznaczony jest do nauczania zajęć technicznych w klasach I–III gimnazjum, W. Czyżewski

ZS G 20/2016

III

zajęcia techniczne

Zajęcia elektryczno – elektroniczne – program przeznaczony jest do nauczania zajęć technicznych w klasach I–III gimnazjum, W. Czyżewski

ZS G 21/2016

II- III

wychowanie fizyczne CHŁ

Zdrowie, sport, rekreacja – U. Kierczar, J. Janota

ZS G 22/2016

I – III

wychowanie fizyczne DZ/CHŁ

Program wychowania fizycznego dla klas I – III – M. Śmiglewska, Promocja zdrowego stylu życia – program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej.

ZS G 23/2016

I-III

religia

Pójść za Jezusem Chrystusem – program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach

ZS G 24/2016

I-III

wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości – program nauczania dla klas I – III gimnazjum, T. Król

ZS G 25/2016

II-III

zajęcia artystyczne

Kraina sztuki – program nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum, E. Jezierska

ZS G 26/2016

III

edukacji dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa  Jarosław Słoma

ZS G 27/2016